دفتر فروش:

یزد. بلوار دانشجو ،سه راه تعاون مجتمع ادارات استان مرکز رشد زيست فناوری طبقه همکف شرکت تریتا طب پیشرفته.

تلفن واحد فروش: 03538264053
موبایل: 09133582949

پاسخگویی شنبه تا پنجشنبه
از ساعت8:30صبح تا 20:30شب